สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : ร่วมเป็นคณะกรรมการการวิจัยเพื่อขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน "โครงการพาน้องกลับมาเรียน" ร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดงาน "มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ปี 2566 จันท์ 1 เกมส์ สพป.จันทบุรี เขต 1 ร่วมงานบำเพ็ญกุศลทักษิณาณุประทานกิจอุทิศถวายท่านพระพิศาลธรรมคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม ขอขอบพระคุณตัวแทนจากศาลเจ้าหนองปรือ ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ที่นำข้าวสารมามอบให้กับทางโรงเรียน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่น 10 ปี ชาย ในมหกรรมกีฬานักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1 ประจำปี 2566 ขอขอบพระคุณ คุณวรรษมน หอมเอนก ที่ได้เลี้ยงไก่ KFC และ มอบตุ๊กตาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - 3 หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ คู่มือ วPA คลังความรู้ Infographic วPA การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

อ้อมใจ ผดุงโกเศตร์
นักจัดการงานทั่วไป
สุนทรี ประคองศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นวลศรี โพธิ์แก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำการพิเศษ
จริยา วิสารวุฒิ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ณัฐชยา ยั่งยืน
นักวิชาการเงินและบัญชี
สาธิกา สายสีแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
สุมัชฌภัค พงษาวดาร
นักวิชาการเงินและบัญชี
สุนารี ศรีคงรักษ์
นักวิชาการพัสดุ
สาวิกา สุกสิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
จิตรลดา โพธิสิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1