สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ขอขอบคุณ นายโสฬส ถนอมวัตร สมาชิกสภาพเทศบาลตำบลบางกะจะ พร้อมด้วยชมรมกระต่ายอาสา ได้นำชุดตรวจโควิด – 19 (ATK แบบน้ำลาย) จำนวน 50 ชุด มามอบให้กับนักเรียน กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สัตว์ป่าสอยดาว การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การสอบ RT ปีการศึกษา 2566 ขอขอบคุณสำนักงานเทศบาลตำบลบางกะจะ เข้าฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 1  โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของ ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนอำเภอเมือง เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2567

กลุ่มนโยบายและแผน

เมษา ศรีสด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
อุมาพร จรัลทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นันทวัน พีระเชื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พิชชนาภา เมธวัน
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ธินัดดา วงษ์วรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1