สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน ร่วมกันเก็บขยะกระทงขึ้นจากคลองศาลากลางน้ำ ร่วมกันจัดทำกระทงสืบสานประเพณีไทยในวันลอยกระทง และรายได้สมทบทุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมราชานุสรณ์และถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้ราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เข้าร่วมกิจกรรม กสทช.พบประชาชน นำความรู้สู่ชุมชน ภายใต้หัวข้อ "สร้างการรับรู้และเท่าทันภัยในโลกดิจิทัล" เข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าประชุมการปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและประสานแผนการรณรงค์ ปีการศึกษา 2566 ขอขอบพระคุณ คุณจารุวรรณ ทวีวงศ์ ที่เลี้ยงอาหารกลางวันและน้ำให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา

พรณรงค์ ทรัพย์คง
ศึกษานิเทศก์
สกุลยา ผลบุญ
ศึกษานิเทศก์
มลฑา ศรีเสริม
ศึกษานิเทศก์
อัญชัญ ชูช่วย
ศึกษานิเทศก์
สุทธิ สุวรรณปาล
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ขวัญฤดี ไชยชาญ
ศึกษานิเทศก์
นันทวรรณ คอนหน่าย
ศึกษานิเทศก์
ธมนวรรณ อังคะหิรัญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นพรัตน์ ดาวไสว
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1