สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : ดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ขอขอบคุณคุณปราโมทย์ สุขสำราญ และลูกๆ ที่มามอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม ฯ ขอขอบคุณคุณปราโมทย์ สุขสำราญ และลูกๆ ที่มามอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท พร้อมทั้งขนม และตุ๊กตา ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จัดกิจกรรมเวียนเทียนและทำจิตอาสาเนื่องในวันวิสาขบูชา เข้าร่วมโครงการอบรมครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมโครงการอบรมครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมพิธีรับเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

บุญสิตา ดีวัฒนานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1