สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : ดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ขอขอบคุณคุณปราโมทย์ สุขสำราญ และลูกๆ ที่มามอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม ฯ ขอขอบคุณคุณปราโมทย์ สุขสำราญ และลูกๆ ที่มามอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท พร้อมทั้งขนม และตุ๊กตา ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จัดกิจกรรมเวียนเทียนและทำจิตอาสาเนื่องในวันวิสาขบูชา เข้าร่วมโครงการอบรมครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมโครงการอบรมครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมพิธีรับเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

กลุ่มอำนวยการ

กัญญาณัฐิกานต์ อารีรมย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปัทมา พันธุศิริ
นักจัดการงานทั่วไป
สุภาวดี เมธานิมิตพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
จรัญญา สิทธิโชค
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ธวัฒ ใจตรง
พนักงานขับรถยนต์
ทรงวุฒิ วันชนะ
พนักงานขับรถยนต์
ภาวิณี กาฬบุตร
นักประชาสัมพันธ์
วรรษชล สายไธสงค์
นักจัดการงานทั่วไป
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1