สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดหนองบัว งานเกษียณอายุราชการ ครูคณินกา ท่าม่วง (30 กันยายน 2565) การประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่แล้วมา 1 เมษายน - 30 กันยายน 2565 มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้นักกีฬาโรงเรียนวัดหนองบัว เรียนรู้โลกกว้างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนรู้โลกกว้างนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 19 กันยายน 2565 ประเมินวิทยฐานะ ว.9/2564 ช่วงเปลี่ยนผ่าน (ว.21/2560) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ "ครูชำนาญการพิเศษ" สพป. จันทบุรี เขต 1 ส่งมอบธงลูกเสือประจำจังหวัด สพป. จันทบุรี เขต 1 จัดพิธีเคารพรงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว ปีการศึกษา 2565

กลุ่มอำนวยการ

นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1