สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : กตเวทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 2564 สพป.จันทบุรี เขต 1 ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกาศผลการคัดเลือก สพท. สถานศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือฯ และครูต้นแบบฯ ทักษะชีวิต ประจำปี 64 ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก คู่มือรายงานผล CATAS System (ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา) การประเมินคัดเลือกครูต้นแบบฯ บูรณาการ ทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ประเภทปฐมวัย ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก คู่มือรายงานผล NISPA การดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาปี 2564 การคัดเลือกครูดีในดวงใจครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การใช้งานระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต (ปลุกพลัง KID พิชิตฝัน) รูปแบบ Online

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกฏหมายและคดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความทั่วไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
IMGIMGIMG
IMG

กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง KM

COMING SOON