สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : กิจกรรมการศึกษาดูงานของคณะนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564 การมอบเงินดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทองทั่ว มอบรางวัลการประกวดคลิปสั้นจันท์ 1 การประกวดรางวัล (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลการประกวดแข่งขันจัดทำคลิปสั้นโดยใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที ประกาศผลรางวัลพลเรือนดีเด่นจังหวัดจันทบุรี 2563 การประกวดแข่งขันจัดทำคลิปสั้นโดยใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที นิเทศ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา 6 มาตรการ นิเทศติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ในสถานศึกษา 6 มาตรการ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกฏหมายและคดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความทั่วไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


IMG


IMG


IMG
IMG

กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง KM

COMING SOON