สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : สรุปข้อมูลสถานศึกษาที่แจ้งความประสงค์พร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ.2564 รวมจดหมายข่าวการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 (2021) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุม ศอ.ปส.จ.จันทบุรี ครั้งที่ 4/2564 ผอ.เขต พบ ผู้ว่า สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี การนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนสร้างสุข” รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกฏหมายและคดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความทั่วไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


IMG


IMG


IMG
IMG

กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง KM

COMING SOON