สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานศึกษา การประชุมออนไลน์การสร้างสื่อวิดีโอ 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ กิจกรรมจัดทำห้องเรียนคุณภาพตามมาตรฐานห้องเรียน และ 5 ส. ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมวันสำคัญพระมหากษัตริย์ : ติดตั้งป้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 พระองค์ เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน : คณะกรรมการห้องคุรุสวัสดี รับมอบข้าวสาร และไข่ไ่ก่ โครงการปับขาวให้อิ่มท้องน้องสุข การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศอนไลน์ ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในโอกาส วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มพัฒนาครู และ บุคลากร

พินิจ ลิปปานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
ปัทมา พวงสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล
ศันสนีย์ บุญญานนท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1