สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

กลุ่มพัฒนาครู และ บุคลากร

นภาพร ทองนวล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศันสนีย์ บุญญานนท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1