สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ขอขอบคุณ นายโสฬส ถนอมวัตร สมาชิกสภาพเทศบาลตำบลบางกะจะ พร้อมด้วยชมรมกระต่ายอาสา ได้นำชุดตรวจโควิด – 19 (ATK แบบน้ำลาย) จำนวน 50 ชุด มามอบให้กับนักเรียน กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สัตว์ป่าสอยดาว การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การสอบ RT ปีการศึกษา 2566 ขอขอบคุณสำนักงานเทศบาลตำบลบางกะจะ เข้าฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 1  โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของ ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนอำเภอเมือง เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2567

ผู้บริหาร สพป.จบ 1

ลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1
สมชาย อรุณธัญญา
ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
สุริยนต์ กัลยาณี
ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1