สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน ร่วมกันเก็บขยะกระทงขึ้นจากคลองศาลากลางน้ำ ร่วมกันจัดทำกระทงสืบสานประเพณีไทยในวันลอยกระทง และรายได้สมทบทุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมราชานุสรณ์และถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้ราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เข้าร่วมกิจกรรม กสทช.พบประชาชน นำความรู้สู่ชุมชน ภายใต้หัวข้อ "สร้างการรับรู้และเท่าทันภัยในโลกดิจิทัล" เข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าประชุมการปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและประสานแผนการรณรงค์ ปีการศึกษา 2566 ขอขอบพระคุณ คุณจารุวรรณ ทวีวงศ์ ที่เลี้ยงอาหารกลางวันและน้ำให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามฯ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สมพร อุระเกตุ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กันย์สินี ชัยวุฒิรัฐ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นิชาพัฒน์ ธนพลผโลทัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นิพิท มหาชัย
นักวิชาการศึกษา
ธนบดี สิทธิโชค
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ทับทิม อาจหาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำอาง คงนิล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รัตนาวดี เตชะนอก
พนักงานธุรการ
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1