สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานศึกษา การประชุมออนไลน์การสร้างสื่อวิดีโอ 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ กิจกรรมจัดทำห้องเรียนคุณภาพตามมาตรฐานห้องเรียน และ 5 ส. ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมวันสำคัญพระมหากษัตริย์ : ติดตั้งป้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 พระองค์ เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน : คณะกรรมการห้องคุรุสวัสดี รับมอบข้าวสาร และไข่ไ่ก่ โครงการปับขาวให้อิ่มท้องน้องสุข การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศอนไลน์ ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในโอกาส วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มกฏหมาย และ คดี

สุภาวดี อ่องโอภาส
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ธารวัฒน์ รุจิระโชติธาดา
นิติกรปฏิบัติการ
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1