สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

กลุ่มกฏหมาย และ คดี

สุภาวดี อ่องโอภาส
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ธารวัฒน์ รุจิระโชติธาดา
นิติกรปฏิบัติการ
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1