สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน ร่วมกันเก็บขยะกระทงขึ้นจากคลองศาลากลางน้ำ ร่วมกันจัดทำกระทงสืบสานประเพณีไทยในวันลอยกระทง และรายได้สมทบทุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมราชานุสรณ์และถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้ราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เข้าร่วมกิจกรรม กสทช.พบประชาชน นำความรู้สู่ชุมชน ภายใต้หัวข้อ "สร้างการรับรู้และเท่าทันภัยในโลกดิจิทัล" เข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าประชุมการปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและประสานแผนการรณรงค์ ปีการศึกษา 2566 ขอขอบพระคุณ คุณจารุวรรณ ทวีวงศ์ ที่เลี้ยงอาหารกลางวันและน้ำให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามฯ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

มารุต สุทโธการ
นักทรัพยากรบุคคล
นภาพร ทองนวล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
อธิวัตน์ มากบุญ
นักทรัพยากรบุคคล
จักรินทร์ กสิกรรม
นักทรัพยากรบุคคล
พินิจพงศ์ ชนะสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เมธี มะโนกิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พรรณทิพย์ บำรุงทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ภาณุวัฒน์ คงอยู่
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศันสนีย์ บุญญานนท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1