สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นภาพร ทองนวล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
อธิวัตน์ มากบุญ
นักทรัพยากรบุคคล
จักรินทร์ กสิกรรม
นักทรัพยากรบุคคล
พินิจพงศ์ ชนะสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เมธี มะโนกิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พรรณทิพย์ บำรุงทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ภาณุวัฒน์ คงอยู่
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1