สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดหนองบัว งานเกษียณอายุราชการ ครูคณินกา ท่าม่วง (30 กันยายน 2565) การประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่แล้วมา 1 เมษายน - 30 กันยายน 2565 มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้นักกีฬาโรงเรียนวัดหนองบัว เรียนรู้โลกกว้างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนรู้โลกกว้างนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 19 กันยายน 2565 ประเมินวิทยฐานะ ว.9/2564 ช่วงเปลี่ยนผ่าน (ว.21/2560) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ "ครูชำนาญการพิเศษ" สพป. จันทบุรี เขต 1 ส่งมอบธงลูกเสือประจำจังหวัด สพป. จันทบุรี เขต 1 จัดพิธีเคารพรงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว ปีการศึกษา 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สมนึก ตันชัย
นักทรัพยากรบุคคล
พินิจ ลิปปานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
อธิวัตน์ มากบุญ
นักทรัพยากรบุคคล
จักรินทร์ กสิกรรม
นักทรัพยากรบุคคล
ปัทมา พวงสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล
พินิจพงศ์ ชนะสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เมธี มะโนกิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พรรณทิพย์ บำรุงทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กนกวรรณ วงษ์จันทร์
บริหารงานบุคคล
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1