สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
จรัญญา สิทธิโชค เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานเขียนของ จรัญญา สิทธิโชค

More Story

งานเขียนของ จรัญญา สิทธิโชค


จรัญญา
จรัญญา สิทธิโชค
นิเทศ News

คลังสื่อ สพป.จันทบุรี เขต 1

บทความยอดนิยมของ จรัญญา

10 ลำดับบทความยอดนิยม อ่าน
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อตกลง ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในระยะเวลา 1 ปี (9 กค 63) 567
โครงสร้างของหน่วยงาน 438
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบแนวนโยบายการเรียนการสอนทางไกลและการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 396
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 395
คู่มือปฏิบัติงานของนางจรัญญา สิทธิโชค 393
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 382
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 370
ผู้ตรวจราชการ ได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 370
ประชุมเชิงปฏิบัติการพันฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป(HighScoope) 366
คู่มือปฏิบัติงานของนางสาวสุภาวดี เมธานิมิตพงศ์ 364

www.chan1.net