สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
จรัญญา สิทธิโชค เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานเขียนของ จรัญญา สิทธิโชค

More Story

งานเขียนของ จรัญญา สิทธิโชค


จรัญญา
จรัญญา สิทธิโชค
นิเทศ News

คลังสื่อ สพป.จันทบุรี เขต 1

บทความยอดนิยมของ จรัญญา

10 ลำดับบทความยอดนิยม อ่าน
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อตกลง ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในระยะเวลา 1 ปี (9 กค 63) 295
โครงสร้างของหน่วยงาน 268
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 258
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 249
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบแนวนโยบายการเรียนการสอนทางไกลและการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 247
ผู้ตรวจราชการ ได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 230
คู่มือปฏิบัติงานของนางจรัญญา สิทธิโชค 229
ประชุมเชิงปฏิบัติการพันฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป(HighScoope) 225
คู่มือปฏิบัติงานของนางสาวสุภาวดี เมธานิมิตพงศ์ 213
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 209

www.chan1.net