สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
สาวิกา สุกสิ เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานเขียนของ สาวิกา สุกสิ

More Story

งานเขียนของ สาวิกา สุกสิ


สาวิกา
สาวิกา สุกสิ
นิเทศ News

คลังสื่อ สพป.จันทบุรี เขต 1

บทความยอดนิยมของ สาวิกา

10 ลำดับบทความยอดนิยม อ่าน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 259
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 227
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 225
คู่มือปฏิบัติงานของน.ส.จริยา สารวุฒิ 224
คู่มือปฏิบัติงานของน.ส.สาธิกา สายศรีแก้ว 222
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพราะเห็ด (Shopping List) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 216
คู่มือการปฏิบัติงานของนางนวลศรี โพธิ์แก้ว 212
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์(Shopping List) ประจำปีงบประมาณ 2563(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 211
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 210
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม 2563 207

www.chan1.net