สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร

โดย นภาพร ทองนวล - 4 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อ  "สถานศึกษาที่เป็นเลิศในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ประจำปี  พ.ศ.2564ของ สพป.จันทบุรี เขต 1 

- เดือนกุมภาพันธ์  2564  ลำดับที่ 1-16  ดาวน์โหลดรายชื่อ   ดาวน์โหลดเกียรติบัตร 
- เดือนมีนาคม  2564  ลำดับที่ 17-34  ดาวน์โหลดรายชื่อ   ดาวน์โหลดเกียรติบัตร 
- เดือนเมษายน  2564  ลำดับที่ 34 - 44  ดาวน์โหลดรายชื่อ   ดาวน์โหลดเกียรติบัตร 
- เดือนพฤษภาคม  2564  ลำดับที่ 45 - 46  ดาวน์โหลดรายชื่อ   ดาวน์โหลดเกียรติบัตร 
- เดือนมิถุนายน  2564  ลำดับที่ 47 - 48  ดาวน์โหลดรายชื่อ   ดาวน์โหลดเกียรติบัตร 
- เดือนกรกฎาคม  2564  ลำดับที่ 49 - 54  ดาวน์โหลดรายชื่อ   ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- เดือนกันยายน  2564  ลำดับที่ 55 - 57    ดาวน์โหลดเกียรติบัตร *** ***

  • ***ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรฯ 
  •       ที่เกิดจากการส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ารับการพัฒนาด้วยระบบออนไลน์ครบทุกคน ***

Leave a Comment

IMG
บทความโดย นภาพร ทองนวล


IMG
นภาพร ทองนวล
IMG