สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

แนะนำการเข้าเรียนรู้ออนไลน์ Chan1 Education Platform

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ในปีการสึกษา 2563 จึงจัดทำ Platform เพื่อการเรียนรู้ชื่อว่า Chan1 Education Platform โดยมีวิธีการเข้าใช้งานดังนี้

1.Login เข้าระบบที่เว็ปไซต์ https://www.chan1.net/slsmember.php

กรอก User & Password ที่ช่อง Member Login


2.เมื่อเข้ามายังระบบส่วนตัวแล้วให้เลือกป้าย CHAN1 EDUCATION PLATFORM



3.เลือกบทเรียนที่ต้องการ



4.ทำแบบทดสอบก่อนเรียน




5.เลือกทำข้อใดก่อนก็ได้ตามต้องการ



6.เลือกคำตอบที่ต้องการ สามารถเปลี่ยนคำตอบได้



7.เมื่อทำครบแล้วให้กดปุ่มส่งคำตอบ




8.ระบบจะเข้ามายังหน้าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ (ให้อ่านหน่วยการเรียนเรียนประมาณ 20 วินาที จะมีปุ่มเข้าสู่บทเรียนปรากฏ)





9.เลือกหน่วยการเรียนรู้ ***สามารถเลือกเรียนหน่วยไหนก่อนก็ได้




10.อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ และ กดปุ่มเข้าสู่บทเรียน




11.เมื่อเรียนรู้วิดีโอของหน่วยนั้นจบแล้วให้กดปุ่ม ทำแบบทดสอบ 




12.เลือกคำถามและตอบ (เหมือนกับการทำแบบทดสอบก่อนเรียน)




13.เมื่อทำครบทุกข้อแล้วให้กดปุ่มส่งคำตอบ




14.เมื่อเรียนและทำแบบทดสอบครบทุกหน่วยแล้วให้กดปุ่มทดสอบหลังบทเรียน




15.เมื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนครบทุกข้อแล้วให้กดปุ่มส่งคำตอบ


16.ทำแบบประเมิน (ถ้าไม่ทำระบบจะไม่แจ้งผลการทดสอบ)



17.หลังจากทำแบบทดสอบครบแล้วระบบจะแจ้งผลการทดสอบ



18.กดที่ปุ่มรับใบประกาศเพื่อรับประกาศนียบัตร (เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบเท่านนั้น) ในใบประกาศจะแจ้งระดับความสามารถการเรียนรู้ ระดับทอง ระดับเงิน ระดับทองแดง


ตารางสรุปผลการเรียนรู้


เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย Chan1 Education Platform สำในปีการศึกษาถัดไปเราจะพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของการเรียนรู้ที่หลากหลาย





Leave a Comment




บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง




IMG