สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงานแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด


แนวทางดำเนินการจัดการกับการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

Leave a Comment

MOE SAFETY CENTER

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG
บทความโดย ภาณุวัฒน์ คงอยู่


IMG
ภาณุวัฒน์ คงอยู่

บทความอื่นของ ภาณุวัฒน์