สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ 2/2564 พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอาชีพ

โดย นิพิท มหาชัย - 15 มิถุนายน 2564

สพป.จันทบุรี เขต1 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ ครั้งที่ 2/2564
พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
         วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวสมพร อุระเกตุ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการฯ การเตรียมความพร้อมรับการฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบกิจการ การเตรียมตลาดแรงงานให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม และการพิจารณาขยายผลกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่จบชั้น ม.6 ที่ไม่ได้เรียนต่อ นอกจากนั้นได้ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนกต่างๆ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี อ.ขลุง จ.จันทบุรีLeave a Comment

IMG
บทความโดย นิพิท มหาชัย


IMG
นิพิท มหาชัย

บทความอื่นของ นิพิท
IMG